W ramach obsługi księgowej ryczałtu od przychodów oferujemy następujące usługi:

  • wprowadzanie dokumentacji księgowej  do ewidencji w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
  • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: Ewidencja środków trwałych, Ewidencję podatku VAT, Ewidęcje przychodów;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych lub wyliczenie zaliczek:  VAT-7, Intrastat oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
  • przygotowanie rocznego obowiązkowego zeznania rocznego wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;
  • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
  • sporządzanie dokumentów  finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku;
  • reprezentowanie interesów Klienta przed: Urzędem Skarbowym, GUS, itp.;
  • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej Klienta;
  • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy Klienta;
  • podgląd on-line do ewidencji.

Ryczałt rozliczenia.

Aby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami.