Posiadając wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi proponujemy Państwu wsparcie merytoryczne w postępowaniach podatkowych. Oferujemy pomoc w rozwiązaniu wszelkich Państwa problemów z organami podatkowymi.

W szczególności:

  • opracujemy pisma procesowe - wnioski o stwierdzenie nadpłaty, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości, wzruszenie decyzji ostatecznej;
  • sporządzimy wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowe;
  • pomożemy Państwu odwołać się od decyzji organu podatkoweg;
  • będziemy asystować podczas kontroli podatkowe;
  • odwołamy się od decyzji organów podatkowych do skargi kasacyjnej włącznie.

Aby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami.