W ramach tej usługi świadczymy pomoc prawną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Polsce przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Pomagamy przy zakładaniu wszelkich form działalności gospodarczej z udziałem podmiotów krajowych oraz zagranicznych:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka akcyjna,
 • fundacja,
 • stowarzyszenie,
 • grupa producencka,
 • przedstawicielstwo,
 • oddział.

Zakres usług związanych z powołaniem nowego podmiotu:

 • przygotowanie projektu  umowy,
 • umówienie terminu u notariusza oraz asysta podczas sporządzania aktu ( możliwe również powołanie podmiotu według uzyskanych wytycznych na podstawie udzielonego wcześniej pełnomocnictwa),
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wszelkimi załącznikami związanymi z rejestracją podmiotu w Urzędzie Skarbowym, GUS, ZUS.

Zakres bieżącej obsługi działalności firmy:

 • rejestracja wszelkich zmian w KRS oraz innych wymaganych urzędach,
 • wszelkie przekształcenia prawne (Sp. z o.o. na S.A. lub Sp. z o.o. na Sp. K. itp.),
 • asysta podczas organizacji zgromadzeń wspólników, projekty uchwał,
 • procesy likwidacji oraz upadłości spółek.

Sprzedaż Spółek
Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Polsce, a tym samym tworzenie i rejestracja nowych spółek, jest procesem czasochłonnym i mogącym trwać nawet 4-8 tygodni. Nasza firma oferuje już zarejestrowane spółki i w ten sposób zapewnia szybki i efektywny start w polskiej rzeczywistości biznesowej.

Zapewniamy pisemną gwarancję oraz odpowiadamy finansowo za to,  że założone przez nas spółki nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników ani zobowiązań handlowych.
W chwili sprzedaży gotowe spółki oferowane przez Euro Consulting  są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

 • siedzibę zarejestrowaną w Warszawie,
 • minimalny kapitał zakładowy,
 • umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę klienta,
 • numer KRS,
 • aktywne konto bankowe,
 • numer REGON,
 • pełną rejestrację dla podatków CIT i VAT / VAT-EU,
 • bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe.

Na życzenie klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w spółce takich jak zmiana rejestracji siedziby firmy, zmiana składu zarządu itp.

Aby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami.