Monitoring należności to usługa skierowana głownie do Klientów obsługiwanych przez Euro Consulting, którzy ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności, mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów. W związku z tym nawet krótkie, kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować powstawanie poważnych zatorów płatniczych.

Usługa monitoringu należności jest oparta na autorskim systemie informatycznym i pozwala na kontakty z płatnikami na masową skalę. W zależności od decyzji klienta działania monitorujące mogą być prowadzone zarówno pod marką Euro Consulting  jak i pod marką klienta.

Istotnym elementem monitoringu należności jest częsta aktualizacja sald pozwalająca natychmiastowo zaprzestać działań w sprawach, które zostały już uregulowane.

Zastosowane narzędzia:

  • Wiadomości tekstowe SMS - krótkie informacje tekstowe wysyłane na numer telefonu komórkowego np. informacja o zbliżającym się terminie płatności, o przekroczeniu terminu, wezwanie do zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów,  prośba o kontakt itp.
  • Wiadomości wysyłane za pośrednictwem e-maila - informacje tekstowe i graficzne wysyłane na adres e-mail klienta  np. informacja o zbliżającym się terminie płatności, o przekroczeniu terminu, wezwanie do zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów. Wysyłane informacje mogą zawierać szczegółowe rozliczenia należności kontrahenta.
  • Wezwania listowne ( list zwykły, polecony, polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) - informacje  tekstowe i graficzne wysyłane na adres siedziby klienta lub każdy dowolny wskazany   np. informacja o przekroczeniu terminu płatności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do zapłaty przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników, wezwanie przedsądowe,  informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów. Wysyłane informacje mogą zawierać szczegółowe rozliczenia należności kontrahenta.
  • Wiadomości głosowe - krótkie informacje głosowe kierowane na telefony stacjonarne lub komórkowe. Standardowo dla każdego numeru generowanych jest kilka prób połączenia w odstępie godzinowym. Liczba prób, odstępy i godziny w jakich próby są dokonywane są dostosowywane dla każdej wysyłki. W przypadku połączenia - wiadomość jest automatycznie odtwarzana dłużnikowi.
  • Kontakty telefoniczne - rozmowa telefoniczna ma na celu przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego świadczenia.

Istnieje możliwość, aby należności, które nie zostały spłacone w ustalonym z klientem terminie automatycznie przechodziły do kolejnego etapu czyli windykacji przedsądowej i sądowej  prowadzonej przez naszych radców prawnych.

Aby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami.