W ramach usług księgowych oferujemy następujące usługi:

 • prowadzenie rozliczeń Księgi Handlowej, do której zaliczamy:
  • wprowadzanie dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości,
  • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych oraz podatkowych wymaganych przepisami prawa: Ewidencja środków trwałych, Ewidencję podatku VAT, Ewidencję podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych lub wyliczenie zaliczek: CIT-2, VAT-7,  CIT-8,  Intrastat oraz wszelkich innych wymaganych prawem deklaracji;
 • sporządzanie wcześniej zdefiniowanych i uzgodnionych z Klientem zestawień i raportów jak: cash-flow, analizę kosztów, analizy rentowności projektów. Nasz  systemem generuje  automatycznie raporty i może je rozsyłać pocztą elektroniczną do wyznaczonych osób, w żądanym formacie i porze;
 • przygotowanie rocznego obowiązkowego bilansu wraz ze wszelkimi dokumentami towarzyszącymi;
 • sporządzanie dokumentów wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski;
 • sporządzanie dokumentów finansowych wymaganych przy weryfikacji zdolności kredytowej dla potrzeb banku;
 • reprezentowanie interesów Klienta przed: Urzędem Skarbowym, GUS, itp.;
 • bieżące informowanie Klienta o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności gospodarczej klienta;
 • odbiór dokumentacji księgowej z siedziby firmy Klienta;
 • codzienne wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu księgowego umożliwiającą bieżąca analizie rozrachunków;
 • podgląd on-line do ksiąg rachunkowych.

Aby poznać szczegóły naszej oferty, skontaktuj się z nami.